Wednesday, 27 July 2011

PELAKSANAAN DASAR SATU MURID SATU SUKAN (1M1S)

PELAKSANAAN DASAR SATU MURID SATU SUKAN (1M1S)

PENGENALAN
Dasar 1M1S mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Justeru dengan dasar ini,
setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun.Dasar ini adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan di kalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan di peringkat sekolah melalui strategi (1) sukan untuk semua dan (2) sukan untuk kecemerlangan. 
Aktiviti sukan di bawah Sukan Untuk Semua adalah sangat penting dalam membina kesihatan, sahsiah dan kesejahteraan kesemua murid.  Bagi Sukan untuk kecemerlangan, prestasi murid yang berbakat dan berpotensi hendaklah terus dibangunkan dibawah Program Kecemerlangan Bakat Muda, Sukan Prestasi Tinggi Sekolah serta sukan lain yang mampu ditawarkan oleh pihak sekolah. Oleh yang demikian, penyertaan setiap murid dalam sukan adalah amat penting sebagai satu landasan mendokong aspirasi 1Malaysia yang sihat, cergas, dinamik dan bersatu padu. Dasar ini selaras dengan hasrat YAB Perdana Menteri dalam mendokong semangat 1Malaysia.

2.0    MATLAMAT
    Dasar 1M1S berhasrat untuk ;-
2.1    Membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun.

2.2    Memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas.


3.0    OBJEKTIF
Dasar 1M1S berhasrat untuk memenuhi objektif-objektif berikut;
3.1    Meningkatkan kecergasan jasmani

3.2    Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni

3.3    Memupuk perpaduan di antara kaum

3.4    Membentuk budaya sukan di kalangan murid

3.5    Memenuhi naluri semulajadi murid

3.6    Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal

3.7    Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan

4.0    KONSEP
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) bermatlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ke arah ini, konsep Dasar 1M1S adalah diwujudkan untuk menyokong FPK agar dapat :-
4.1    Memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah dari penglibatan dalam sukan.
4.2     Memberi fokus kepada murid yang kurang atau tidak aktif dalam sukan supaya turut terlibat secara aktif dalam sekurang-kurangnya satu sukan.
4.3     Membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah.
4.4     Memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi.
5.0    SURAT SIARAN YANG BERKAITAN
5.1     Kebenaran khas kepada guru-guru dan murid-murid yang melaksanakan mata   pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) memakai pakaian rasmi sukan sepanjang hari berkenaan (Rujukan KP/KPPM/5 (49) bertarikh 26 Julai 2010).
5.2        Jadual Pelaksanaan Program Sukan dan Permainan Sekolah Sepanjang Tahun      (Rujukan KP.BSSK.302-02/03/002(17) bertarikh 14 Januari 2010)
5.3    Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas dan surat-surat  siaran berkaitan hendaklah digunapakai.
   
6.0    PRINSIP PELAKSANAAN
    Pelaksanaan Dasar 1M1S hendaklah mengambil kira prinsip-prinsip berikut:-
6.1    Dasar 1M1S adalah diwajibkan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah, dan Peralihan, Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah. Walau bagaimanapun murid Pra Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah.
6.2    Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah.
6.3    Asas kepada 1M1S adalah pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan yang berkualiti di sekolah. Segala sumber untuk mata pelajaran pendidikan jasmani hendaklah diguna sama bagi 1M1S.
6.4    Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti
sukan.
6.5    Ibu bapa dan agensi luar/ rakan sukan adalah digalakkan untuk menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah.

7.0    PENDEKATAN PELAKSANAAN
Bagi memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan 1M1S, setiap sekolah mempunyai pendekatan dalam melaksanakan program sukan mengikut acuan dan kemampuan sedia ada. Dengan itu, pelaksanaan 1M1S adalah berdasarkan kepada pendekatan berikut :-
    7.1    Aktiviti sukan bermaksud melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif  dalam latihan sukan dan permainan di bawah pengurusan sekolah. Sukan yang ditawarkan di bawah 1M1S hendaklah berunsurkan aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal (rujuk perkara 7.4).
7.2    Aktiviti sukan di sekolah diadakan sepanjang tahun berdasarkan kepada aktiviti rumah sukan dan kelab sukan. Kejohanan tahunan olahraga sekolah yang didahului oleh kejohanan merentas desa dan sukan tara menjadi aktiviti teras sukan di sekolah.
7.3         Mengambil bahagian dalam pertandingan antara tingkatan, kelas, rumah, dorm
     asrama, kelab sukan sekolah, dan MSSD/ MSSN/ MSSM serta peringkat
     antarabangsa adalah merupakan aktiviti 1M1S.
7.4         Di antara sukan dan permainan yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah  
     adalah seperti berikut:-
7.4.1    Olahraga
7.4.2    Merentas Desa
7.4.3    Big Walk
7.4.4    Marathon
7.4.5    Bola Sepak
7.4.6    Hoki
7.4.7    Bola Jaring
7.4.8    Bola Keranjang
7.4.9    Ragbi
7.4.10    Squash
7.4.11    Sepak Takraw
7.4.12    Badminton
7.4.13    Bola Tampar
7.4.14    Tenis
7.4.15    Ping Pong
7.4.16    Kriket
7.4.17    Softball
7.4.18    Baseball
7.4.19    Golf
7.4.20    Boling Padang
7.4.21    Ten Pin Bowling
7.4.22    Petanque
7.4.23    Memanah
7.4.24    Menembak
7.4.25    Renang
7.4.26    Polo Air
7.4.27    Diving
7.4.28    Jimnastik Artistik
7.4.29    Jimrama
7.4.30    Equestrian
7.4.31    Polo(kuda)
7.4.32    Senamrobik
7.4.33    Lumba Basikal
7.4.34    Ragbi Sentuh
7.4.35    Kriket kancil
7.4.36    Futsal
7.4.37    Tinju
7.4.38    Wushu
7.4.39    Taekwondo
7.4.40    Karate
7.4.41    Silat
7.4.42    Modified Games
7.4.43    Sukan lain yang sesuai
8.0    PENILAIAN
8.1    Penilaian murid adalah berdasarkan kepada sistem penilaian sedia ada yang berasaskan:
•    kehadiran
•    jawatan serta sumbangan
•    penglibatan dan
•    pencapaian.
8.2    Perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuatkuasa dengan murid            Tahun 4 dan Tingkatan 1 mulai tahun 2012.
9.0    PERSEDIAAN AWAL TAHUN SEKOLAH
    Sekolah hendaklah:-
9.1    Mengadakan mesyuarat perancangan 1M1S sebelum penggal pertama persekolahan;
9.2    Menyediakan takwim tahunan dan penjadualan mingguan aktiviti sukan sekolah untuk sepanjang tahun;
9.3     Mengagihkan tugas guru mengikut sukan yang ditawarkan di sekolah;
9.4     Mendaftar dan mengagihkan setiap murid mengikut rumah sukan dan kelab sukan dan 

9.5     Mewujudkan mekanisme pemantauan pelaksanaan 1M1S.

No comments:

Post a Comment