Sunday, 1 September 2013

Exam Calendar / Exam Dates (Kalendar Tarikh Peperiksaan)

Exam Calendar / Exam Dates (Kalendar Tarikh Peperiksaan)

Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) (SPMU 2013) Bertulis
11 - 12 June 2013 (Tuesday - Wednesday)

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR 2013) Bertulis
10 - 12 September 2013 (Tuesday - Thursday)

Penilaiaan Menengah Rendah (PMR 2013) Bertulis
2 - 3 October 2013 (Wednesday - Thursday)
7 - 9 October 2013 (Monday - Wednesday)

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM 2013) Listening (Lisan) Exam
8 - 19 July 2013 (Monday - Thursday)
Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM 2013) Written (Bertulis) Exam
21 - 23 October 2013 (Monday - Wednesday)
28 - 29 October 2013 (Monday - Tuesday)

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM 2013) Bertulis
6 - 29 November 2013
2 - 5 December 2013

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM Baharu 2013)
Penggal 1 Ujian Bertulis: 5 – 8 November 2013
Penggal 2 Ujian Bertulis: 20 – 23 May 2013
Penggal 3 Ujian Lisan: 17 – 25 September 2013
Penggal 3 Ujian Bertulis: 6 - 18 November 2013


Malaysian University English Test (MUET 2013)
March Session
Speaking Test: 19 – 21 February 2013, 25 – 27 February 2013
Reading, Listening & Writing Tests: 9 March 2013

July Session
Speaking Test: 1 – 4 July 2013, 9 – 11 July 2013
Reading, Listening & Writing Tests: 20 July 2013

November Session
Speaking Test: 21 – 23 October 2013, 28 – 30 Oktober 2013
Reading, Listening & Writing Tests: 23 November 2013

Pentaksiran Kolej Vokasional (KV)
29 - 30 April 2013
2 - 17 May 2013

Pentaksiran Kolej Vokasional (KV)
7 - 25 October 2013

Pentaksiran Pusat Pendidikan Asas Vokasional (PAV)
21 - 23 October 2013

Takwim Peperiksaan Luar Negeri & Profesional 2013

The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM)
16 March 2013: Theory (Teori) A
March – April 2013: Practical (Amali) 1 & Diploma (1)
June – August 2013: Practical (Amali) 2 & Diploma (2)
3 August 2013: Theory (Teori) B

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
3 – 12 June 2013
2 – 11 December 2013

University of London (UoL)
1 May – 20 June 2013
26 September – 22 October 2013
28 – 31 October 2013 (Ulangan)

The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA)
4 – 7 June 2013
3 – 6 December 2013

The Association of Business Executives (ABE)
3 – 7 June 2013
2 – 6 December 2013

The Association of International Accountants (AIA)
20 – 23 May 2013
25 – 28 November 2013

Peperiksaan Bahasa Perancis – Diplôme d’Études en Langue Française (DELF)
8 – 15 September 2013: Listening test (Ujian lisan)
17 September 2013: Writing test (Peperiksaan bertulis)

*The above exam dates are subject to change (Tarikh-tarikh peperiksaan yang dinyatakan adalah tertakluk kepada pindaan oleh badan peperiksaan yang berkenaan).

Any inquiries on examination calendar please contact the hotlline below (Sebarang pertanyaan berkaitan takwim peperiksaan bolehlah menghubungi talian berikut):

Examination Hotline (Talian Peperiksaan)
UPSR    03 - 8884 3382
PMR    03 - 8884 3394
SPM    03 - 8884 3330
STAM    03 - 8884 3340
Peperiksaan Luar Negeri    03 - 8884 3346

Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)

Kementerian
Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
SPS 
http://btpnpahang.moe.edu.my/btpn13/images/pdf-file/sps/perancangan-pelaksanaan-peluasan-SPS.pdf

Sebagai penyelesaian kepada Menangani Isu Beban Tugas Guru dan Pengintegrasian Satu Data Pendidikan KPM

 
Apa itu 1Bestarinet?

Memperkasakan generasi masa depan menerusi Internet berkelajuan tinggi

1BestariNet adalah projek inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang dilaksanakan dengan kerjasama YTL Communications. Dalam projek ini, 10,000 sekolah di seluruh Malaysia akan dilengkapi akses Internet berkelajuan tinggi dan platform pembelajaran maya yang mengaplikasikan jaringan Internet berkelajuan tinggi serta akses kepada penyelesaian pendidikan bersepadu bertaraf dunia.Visi 1BestariNet adalah mengubah platform pendidikan di Malaysia serta merapatkan jurang digital di antara murid kawasan bandar dan luar bandar dengan menyediakan pendidikan berteras Internet yang berkualiti kepada semua rakyat Malaysia. Inisiatif kerajaan ini bakal menjadikan Malaysia negara pertama di dunia yang dilengkapi akses Internet mudah alih 4G dan VLE sedia ada di semua sekolah seluruh Malaysia.

SARANA SEKOLAH DAN IBU BAPA